Przejdź do menu Przejdź do treści

Lista pracowników

mgr Sandra Boruc-Calvo

asystent dydaktyczny; koordynatorka strony internetowej; opiekunka II roku

Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich

sandra.boruc-calvo@up.krakow.pl

dr Jorge Cabezas Miranda

adiunkt dydaktyczny

Katedra Literatury Hiszpańskiego Obszaru Językowego

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4368-8867

jorge.cabezasmiranda@up.krakow.pl

dr Ágata Cáceres Sztorc

adiunkt badawczo-dydaktyczny, opiekun koła naukowego

Katedra Historii, Kultury i Sztuki Hiszpańskiego Obszaru Językowego

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2285-7334

agata.caceressztorc@upkrakow.onmicrosoft.com

dr hab. prof. UKEN Marta Eloy Cichocka

profesor uczelni; Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii ds. Filologii Hiszpańskiej; członkini komisji konkursowej; koordynatorka ds. mobilności (Erasmus)

Katedra Literatury Hiszpańskiego Obszaru Językowego

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6590-0531

marta.cichocka@up.krakow.pl

mgr Renata Czop

lektor; członkini Komisji Rekrutacyjnej; koordynatorka strony na Facebooku; opiekunka I roku

Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich

renata.czop@up.krakow.pl

dr Juan Fernandez Meza

asystent badawczo-dydaktyczny

Katedra Historii, Kultury i Sztuki Hiszpańskiego Obszaru Językowego

juan.fernandezmeza@up.krakow.pl

mgr Kinga Gryglewska-Szypuła

asystent dydaktyczny

Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich

kinga.gryglewska-szypula@up.krakow.pl

dr Maciej Jaskot

adiunkt badawczo-dydaktyczny; kierownik Katedry Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich; kierunkowy koordynator ds. jakości kształcenia

Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8509-797X

maciej.jaskot@up.krakow.pl

mgr Emilia Musiał

lektor

Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich

emilia.musial1@up.krakow.pl

prof. dr hab. Barbara Obtułowicz

profesor; przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej; Kierownik Katedry Historii, Kultury i Sztuki Hiszpańskiego Obszaru Językowego

Katedra Historii, Kultury i Sztuki Hiszpańskiego Obszaru Językowego

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5232-6868

barbara.obtulowicz@up.krakow.pl

mgr Katarzyna Okrasko

asystent dydaktyczny

Katedra Literatury Hiszpańskiego Obszaru Językowego

dr Tomasz Pindel

adiunkt badawczo-dydaktyczny; kierownik Katedry Literatury Hiszpańskiego Obszaru Językowego; opiekun II roku SUM

Katedra Literatury Hiszpańskiego Obszaru Językowego

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3651-6194

tomasz.pindel@up.krakow.pl

dr Miguel Poveda Balbuena

adiunkt badawczo-dydaktyczny; koordynator sal

Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich

ORCID: 0000-0002-7776-9788

miguel.povedabalbuena@up.krakow.pl

dr Marcin Sarna

adiunkt badawczo-dydaktyczny, sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

Katedra Literatury Hiszpańskiego Obszaru Językowego

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3743-4016

marcin.sarna@up.krakow.pl

dr Agata Stępień

asystent dydaktyczny

Katedra Historii, Kultury i Sztuki Hiszpańskiego Obszaru Językowego

agata.stepien@up.krakow.pl

mgr Weronika Urbanik-Pęk

asystent badawczo-dydaktyczny; koordynatorka ds harmonogramów; członkini komisji konkursowej

Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6453-5344

weronika.urbanik-pek@up.krakow.pl

mgr Małgorzata Wiertelak

asystent dydaktyczny; członkini Komisji Rekrutacyjnej; koordynatorka praktyk dydaktycznych; opiekunka III roku

Katedra Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich

malgorzata.wiertelak@up.krakow.pl

mgr Alicja Zapolnik-Plachetka

asystent dydaktyczny, koordynatorka ds. mobilności (Erasmus) dla studentów zagranicznych, opiekunka I roku SUM

Katedra Historii, Kultury i Sztuki Hiszpańskiego Obszaru Językowego

alicja.zapolnik-plachetka@up.krakow.pl