Przejdź do menu Przejdź do treści

Filologie a budowa społeczeństwa otwartego. Możliwości, cele, wyzwania.

Katedra Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

zaprasza na konferencję

„Filologie a budowa społeczeństwa otwartego. Możliwości, cele, wyzwania.”

20-21.10.2017, Kraków

Celem konferencji jest stworzenie forum dla międzynarodowej debaty dotyczącej roli filologii, zarówno ojczystych, jak i obcych, w budowie społeczeństwa otwartego. Termin ten, zaczerpnięty z filozofii Karla Poppera, odnosi się do społeczeństwa opartego na wolności, równości, humanitaryzmie oraz myśleniu racjonalnym. Jak podkreśla Popper, ten rodzaj struktury społecznej to relatywna nowość w dziejach ludzkości, co sprawia, że wciąż ma ona wielu wrogów. W ostatnich latach obserwujemy w świecie zachodnim narastającą niechęć wobec wartości, na których społeczeństwo otwarte, w dużej mierze synonimiczne ze społeczeństwem demokratycznym, bazuje. Uważamy, że środowiska akademickie nie powinny pozostawać obojętne wobec niepokojących tendencji, jakie obserwujemy na arenie krajowej i międzynarodowej, występując w obronie tej zdobyczy cywilizacyjnej, jaką jest, wciąż bardzo niedoskonałe, ale autokrytyczne i poddające się ulepszeniom, społeczeństwo otwarte.

Na konferencji pragniemy poruszyć następujące zagadnienia, wiążące się z codzienną pracą na kierunkach filologicznych, jak i w sensie bardziej ogólnym, pracą na uczelni wyższej:

  • Literatura i inne formy narracyjne (teatr, film) jako narzędzie budowania dialogu, rozwijania empatii i konstruktywnej krytyki społecznej;
  • Analiza literacka jako sposób na rozwijanie ogólnych umiejętności analitycznych i krytycznych;
  • Pogłębianie znajomości historii narodowej i międzynarodowej jako podstawa odpowiedzialnej aktywności obywatelskiej;
  • Wpływ nauki języków obcych na postrzeganie ludzi z innych kręgów kulturowych;
  • Poznawanie obcych kultur jako sposób na niwelowanie postaw ksenofobicznych;
  • Tłumaczenie jako podstawa dialogu międzykulturowego;
  • Zajęcia z filozofii jako kurs myślenia racjonalnego;
  • Uniwersytet jako instytucja stawiająca sobie za cel odkrywanie i przekazywanie prawdy (Statut Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2015:6);
  • Uniwersytet jako instytucja odpowiedzialna nie tylko za nauczanie, ale również „wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, tolerancji oraz odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa” (Statut Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2015:7).

Debata ma na celu dogłębną analizę możliwości, celów i wyzwań, jakie stoją przed filologami związanymi z sektorem edukacji uniwersyteckiej w kontekście obserwowanych zmian politycznych i społecznych, jak również poruszenie kwestii odpowiedzialności za obecne i przyszłe losy społeczeństwa otwartego.

Języki konferencji: polski, hiszpański, angielski.

Wykłady panelowe wygłoszą  prof. Shelley Godsland z Uniwersytetu w Amsterdamie (filologia hiszpańska), prof. Seth Baumrin z John Jay College of Criminal Justice w Nowym Jorku (specjalizacja teatr), dr hab. prof. UWr Wojciech Browarny (filologia polska) oraz dr hab. prof. DSW Tomasz Zarębski (filozofia).

Kwota opłaty konferencyjnej: 350 zł.

Studenci i doktoranci: 250 zł.

Propozycje referatów prosimy nadsyłać za pomocą poniższego formularza 

https://ifh.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/32/2017/06/Registration-Form-31-July.docx

na adres

filopensociety@gmail.com

Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dr Eweliną Topolską

evetopolska@up.krakow.pl

 

Do zobaczenia w Krakowie!

Komitet Organizacyjny

Prof. UP dr hab. Nina Pluta- Podleszańska

dr Jorge Cabezas Miranda

dr Ingrid Petkova Móczárné

dr Ewelina Topolska (koordynatorka)

 

Archiwa