Przejdź do menu Przejdź do treści

POLSKA IBERYSTYKA: SKĄD POCHODZIMY, KIM JESTEŚMY, DOKĄD ZMIERZAMY? Konferencja z okazji 10-lecia studiów hispanistycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. K. E. N. w Krakowie (2005-2015)

PROGRAM KONFERENCJI

PIĄTEK, 20.11. 2015

Miejsce obrad: budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N.

Kraków, ul. Podchorążych 2.

9h30-10h30: Otwarcie konferencji, miejsce: AULA RADY WYDZIAŁU, I piętro

Wykład:

Prof dr hab. Piotr Sawicki, Wyższa Szkoła Filologiczna: Polska hispanistyka – rys historyczny.

10h30-10h45: przerwa

SESJE TEMATYCZNE, miejsce: sala 344, III piętro

10h45-12h30 Językoznawstwo w badaniach polskich hispanistów

moderacja: prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow, Uniwersytet Łódzki

Wykład:

10h45 Wiaczesław Nowikow: Los modos en las cláusulas independientes en español y polaco (sobre una distribución „impropia” del subjuntivo)

11h15 Janusz Bień, Katolicki Uniwersytet Lubelski: Ambigüedad en el discurso periodístico: prensa tradicional vs prensa electrónica

11h30 Agata Komorowska, Uniwersytet Jagielloński: Discurso electoral: análisis pragmático

11h45 Maciej Jaskot, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS: Acercamiento a la confrontación lingüística de las fórmulas de tratamiento entre el español y selectas lenguas eslavas

12h Ewa Stala, Uniwersytet Jagielloński: La hispanística cracoviense como centro de estudios diacrónicos. Historia y perspectivas

12.30-12.45   Przerwa

12.45-14.15 Dydaktyka języka hiszpańskiego

moderacja: dr hab. Maria Koszla-Szymańska, Uniwersytet Warszawski

12h45 Maria Koszla-Szymańska, Uniwersytet Warszawski: La enseñanza de la lengua española en Polonia: métodos, enfoques y técnicas. El pasado y la actualidad

13h15 Judith Gil, Instituto Cervantes: Análisis y calificación de los DELE B1 y B2

13h30 Danuta Kucała, Uniwersytet Pedagogiczny: La enseñanza de gramática española en el nivel universitario en Polonia

13h45 Paulina Gozdur, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej & Juan de Dios Villanueva Roa, Universidad de Granada: La enseñanza del español como lengua extranjera en una clase de la Universidad de Lublin

14h Paulina Węgrzyn, Uniwersytet Pedagogiczny, Didáctica de los contenidos socioculturales

14h30-15h30 przerwa obiadowa

15h30-17h00 Przekładoznawstwo w badaniach polskich iberystów

moderacja: dr Joanna Albin, Uniwersytet Pedagogiczny

Wykład:

15h30 Joanna Albin: Przekładoznawstwo – nowa dyscyplina naukowa

16h Katarzyna Kruk Junger, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: Perspektywy zawodowe absolwentów filologii hiszpańskiej

16h15 Anna Nowakowska-Głuszak, Uniwersytet Śląski: Hiszpańskie imiona i nazwiska w kontekście przekładu na język polski

16h30 Agnieszka Wiltos, Uniwersytet Warszawski: Modalność deontyczna w tekstach prawa pierwotnego Unii Europejskiej na przykładzie tekstów w języku polskim i hiszpańskim

17h00 – 17h15 przerwa

17h15 Małgorzata Gaszyńska-Magiera, Uniwersytet Warszawski: W jakim języku powinien publikować polski iberysta? Między zaściankiem a wielkim światem

17h30-18h30 Debata na temat kierunków rozwoju polskiej hispanistyki i iberoamerykanistyki (debata nagrywana, w planie publikacja większych fragmentów)

Miejsce: Księgarnia i klub Czuły Barbarzyńca (sala kinowa), ul. Brzozowa 15.

20h00 Marta E. Cichocka, Uniwersytet Pedagogiczny, Jak uczyć literatury w czasach popkultury? Premiera filmu REPUBLICA POETICA, 33’03.

Po filmie: otwarty bufet.

SOBOTA, 21 LISTOPADA 2015

SESJE TEMATYCZNE, miejsce: budynek główny UP, sala 344, III piętro

9h30-11h00 Literaturoznawstwo w badaniach polskich hispanistów – literatura Półwyspu iberyjskiego

moderacja: prof. UWr dr hab. Beata Baczyńska, Uniwersytet Wrocławski

wykład:

9h30 Beata Baczyńska, Historia i kanon. Polscy hispaniści i polska hispanistyka w Historii literatury hiszpańskiej (PWN 2014) z perspektywy autorskiej

10h00 Adriana Sara Jastrzębska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: Po co iberyście literatura? Rozważania o upraktycznianiu studiów filologicznych

10h15 Natalia Szejko, Uniwersytet Warszawski: Entre teatro y medicina. El carácter interdisciplinario de la obra dramática de Alfonso Vallejo. El ejemplo de “Gaviotas subterráneas”

10h30 Magdalena Doktorska, Uniwersytet Warszawski : Panoptykon Gonçalo M. Tavaresa – paradygmaty współczesnej literatury portugalskiej

11h00-11h15 przerwa

11h15-13h00 Literaturoznawstwo w badaniach polskich hispanistów – literatury hispanoamerykańskie

moderacja: prof. dr hab. Elżbieta Skłodowska, Washington University, St Louis

11h15 wykład:

Elżbieta Skłodowska: Inter-Meta-Neo-Post-Trans: badania nad literaturą hispanojęzyczną w erze prefiksów

11h45 Barbara Jaroszuk-Żuradzka & Agnieszka Flisek: Uniwersytet Warszawski: Historia i nowoczesność a literatura. Główne kierunki badań latynoamerykanistycznych w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

12h00 Carlos Dimeo Álvarez, Akademia Techniczno-Humanistyczna: Implicaciones de la investigación y la docencia de la literatura en Polonia

12h15 Tomasz Pindel, Instytut Książki: Recepcja przekładów literatury hispanoamerykańskiej w Polsce
12h45-13h00 przerwa

13h00-14h15 Latynoamerykańskie studia regionalne, moderator: prof UJ, dr hab. Andrzej Krzanowski, Uniwersytet Jagielloński

wykład:

13h00 Andrzej Krzanowski: Polska archeologia i etnologia Ameryki Łacińskiej z perspektywy ośrodka krakowskiego

13h30 Karol Derwich, Uniwersytet Jagielloński, Miejsce Latynoameryki w badaniach nad Amerykami – studia latynoamerykańskie w Zakładzie Ameryki Łacińskiej UJ.

13h45 Anna Kaganiec, Uniwersytet Jagielloński: „Język to oddech ducha”? Sytuacja języka i polityka językowa w Portoryko. Wyzwania

14h15-15h15 przerwa obiadowa

15h15-17h00 Kultury Półwyspu Iberyjskiego. Iberyjskie studia regionalne,

moderacja: prof. UJ dr hab. Anna Sawicka, Uniwersytet Jagielloński

wykład:

15h15 Anna Sawicka: Katalonistyka polska: kontynuatorzy dzieła Edwarda Porębowicza

15h45 Agnieszka August, Uniwersytet Wrocławski: Studia sefardyjskie w Polsce i na świecie

wykład:

16h00 Maria Filipowicz-Rudek, Uniwersytet Jagielloński: Studia galicyjskie w Polsce ‒ spojrzenie perspektywiczne

16h30 Rebeca Lema Martínez, Uniwersytet Warszawski: Desde el mundo para Galicia: El Centro de Estudios Gallegos de Varsovia

17.00-17.30 podsumowanie i pożegnanie

Archiwa