Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia podyplomowe „Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego”

Studia podyplomowe „Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego” realizowane są w trakcie 2 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów Słuchacz zrealizuje 240 godzin dydaktycznych. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na osiągnięcie sukcesu w międzynarodowym środowisku korporacyjnym, gdzie językiem komunikacji jest hiszpański. Absolwent podniesie kompetencje z zakresu języka hiszpańskiego pozwalające na swobodną komunikację w kontekstach zawodowych, zwłaszcza w szeroko pojętej pracy korporacyjnej w środowisku międzynarodowym (poziom C1). Pozna specjalistyczną terminologię stosowaną w tekstach prawnych, ekonomicznych i biznesowych związanych z jego pracą. Będzie mieć świadomość zróżnicowanych kontekstów kulturowych, w jakich powstają dokumenty i dyskurs będące przedmiotem jego pracy, a także dostosuje swoje komunikaty do konkretnego odbiorcy z innego kręgu kulturowego. Umiejętności te będzie potrafił zastosować w środowisku wirtualnym.

Warunki przyjęcia na studia: ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia. Dokument potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2 (certyfikat DELE, dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku filologia hiszpańska lub równorzędne) lub rozmowa kwalifikacyjna.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

  • znajomość j. hiszpańskiego na poziomie C1;
  • znajomość terminologii specjalistycznej w zakresie języka biznesu i pokrewnych;
  • umiejętność pracy w środowisku wirtualnym, międzynarodowym i międzykulturowym;
  • znajomość specyfiki międzynarodowej kultury biznesu oraz kultury obszaru hiszpańskojęzycznego.

 

Kadra:

 

Opłaty:

  • opłata rekrutacyjna: 85 ZŁ,
  • czesne / opłata za semestr: 2200 ZŁ.

 

Więcej informacji i bieżąca rekrutacja

Archiwa