Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. Barbara Obtułowicz i dr Maciej Jaskot wyróżnieni przez Rektora UP!

Wykładowcy Filologii Hiszpańskiej UP wśród Dziewięćdziesięciu Wspaniałych!

 

30 marca JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wręczył listy gratulacyjne 90 pracownikom naukowym Uniwersytetu, wyróżniającym się osiągnięciami naukowymi oraz wysoko punktowanymi publikacjami w 2022 roku. Znaleźli się wśród nich prof. Barbara Obtułowicz (310 pkt. MEiN) i dr Maciej Jaskot (260 pkt. MEiN). Uhonorowani otrzymali również dodatki motywacyjne.


fot. Marcin Kania

 

 

„Gratuluję wszystkim wyróżnionym, którzy są liderami w zakresie osiągnięć naukowych. To w dużej mierze dzięki Państwa pracy nasza uczelnia znajduje się w elicie ośrodków akademickich. Dziękuję za to, że dbacie Państwo nie tylko o własne osiągnięcia, ale także o rozwój Waszych dyscyplin, instytutów i wydziałów” – mówił podczas uroczystości Rektor prof. dr hab. Piotr Borek.

Do gratulacji przyłączył się Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UP: „Dodatki motywacyjne stanowią wyraz docenienia Państwa pracy. Wspieramy też naszych naukowców poprzez umożliwianie odbywania staży zagranicznych, finansowanie wyjazdów zagranicznych, dofinansowanie zakupu aparatury naukowej. To buduje markę naszego Uniwersytetu. W tym roku Rektor przeznaczył dodatkowo 1,5 mln zł na te działania”.

 


fot. Marcin Kania

 

 

Dodatki motywacyjne dla wyróżniających się pracowników naukowych zostały przywrócone w ubiegłym roku przez Rektora prof. dr. hab. Piotra Borka.

Uruchomienie środków było możliwe dzięki działaniu Excellent Motivation w ramach realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” w 2023 roku.

 

Więcej zdjęć na stronie głównej UP: https://bit.ly/40ttp8S

 

 

Archiwa