Przejdź do menu Przejdź do treści

III Sesja Naukowa Filologii Hiszpańskiej UP „Kalejdoskop” 13.04.2023

macro of abstract kaleidoscope

III Sesja Naukowa Filologii Hiszpańskiej UP „Kalejdoskop” 2023

 

 
 
[ESP más abajo]
 
 
Serdecznie zapraszamy na III Sesję Naukową „Kalejdoskop” 2023 Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 
Nasz wirtualny „Kalejdoskop” odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2023 r. od 11h30 do 18h00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams:
Zapraszamy do wysłuchania paneli grupowych oraz indywidualnych referatów w języku hiszpańskim i w języku polskim, prezentowanych zarówno przez wykładowców, jak i studentów Filologii Hiszpańskiej UP.

 

III Jornada Académica  “Calidoscopio” 2023

Filología Hispánica de la UP  

 

Nos complacemos en invitarles a la III Jornada Académica «Calidoscopio» 2023 organizado por la Filología Hispánica de la Universidad Pedagógica de Cracovia.

Nuestro „Caleidoscopio” virtual se abre el jueves 13 de abril de 2023 a partir de las 11h30 hasta las 18h00 a través de la plataforma Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJiOGJjZjMtNjdjOS00MGM4LWEyNTYtZTg2NWRmYjdmYTQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22a9ffaa17-3d57-4337-84b2-ed2f08217256%22%7d

Nuestro «Calidoscopio» abarca una serie de mesas redondas y ponencias individuales, en español y en polaco, con la participación tanto de los profesores como de los estudiantes de Filología Hispánica.

 

 

Archiwa